top of page

Comisión

DIRECTIVA

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

Y COMISIÓN FISCAL DEL CLUB FUERZA AÉREA

PERÍODO 2021 – 2023

COMISION DIRECTIVA C.F.A.

Presidente:      

Brig. Gral. (Av.) ( R ) Cr. Arturo Silva.

Vicepresidente:             

Cnel. (Av.) ( R ) Marcelo Deus.

Secretario:        

May.(Nav.) ( R ) Dr. Álvaro Paolino.

Vocales

Tte. Cnel. (Av.) Juan Pereyra.

Cnel. (Mant.) Roberto Leoni.

Cap. (Av.) Williams Feijó.

Cnel. (AA.)( R ) Víctor Paladini.

Cnel. (Mant.) ( R ) José Souza.

May. (Nav.) Sebastián Carlevaro.

Cnel. (Av.) Daniel Méndez.

Cnel. (CyE.) ( R ) Juan Prada.

May. (Av.) Víctor Molina

Suplentes

Cnel. (Av.)(R) Fernando MAURENTE

Cnel. (Av.) Álvaro PEREIRA

Cnel. (Av.) Sebastián LANGONE

May. (BM)(R) Bartolo AGUILAR

May. (Av.) (R) Gustavo POLACHINI

Cnel. (Av.) Martín CAMPOAMOR

Cnel. (Av.) Walter PÉREZ

Cnel. (Av.) (R) Alejandro AROCENA

Tte. Cnel (Av.) Pablo ODELLA

TTe. Cnel. (Nav.) Darwin RAMOS

Cap. (Av.) Jorge GAUTO

COMISION FISCAL

Brig. Gral. (Av.) ( R ) Sergio González.

Tte. Cnel. (Nav.) Líber Bentancur            

Tte. 1º. ( TP.) Lic. Noemia Montelongo.

GERENTE DE LA INSTITUCION

Cnel. (Av.) Gerardo Rodríguez
(contacto de L a V de 09.00 a 17.00 en Sede Central)

Cnel. (Av.) Pedro CARDEILLAC

Cnel. (Av.) (R) Javier SASTRE

Cnel. (Av.) Shandelaio GONZÁLEZ

Cnel. (Nav.) Julio MALDONADO

May. (Av.) Pablo NOGUEIRA

May. (Av.) Pablo REGUERO

Tte. Cnel. (S.A.)(R) Dr. Joaquín SUAREZ

May. (Av.) Eduardo LEPERE

May. (Av.) Lucía VARELA

Cap. (Nav.) Daniel GONZÁLEZ

bottom of page